Kulturális intézmények

Település:
Budapest, 6. kerület

Létrehozva:
2020-02-20 19:05:51


Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont


Cím: 1064 Budapest, VI. ker. Vörösmarty u. 35., Tel.: (+36 1) 413-0440 (+36 1) 322-9804, Email: info@lisztmuseum.hu

Az Liszt Ferenc Emlékmúzeumhoz kapcsolva 1986-ban a Zeneakadémia létrehozott egy Liszt Ferenc Kutatóközpontot is. Ennek hármas feladata van:

  1. a Zeneakadémia saját Liszt-gyűjteményének gondozása és gyarapítása, tudományos feldolgozása és publikálása;
  2. az egyetemi oktatás és a  hazai Liszt-kutatás segítése a Lisztre és korára vonatkozó, bel- és külföldi dokumentáció minél szélesebb körű összegyűjtésével, Liszt-adatbázis létrehozásával, információs szolgálattal;
  3. részvétel a nemzetközi Liszt-kutatás különféle projektjeiben, együttműködés Liszt-kutatóhelyekkel, kiadókkal, Liszt Ferenc-társaságokkal, részvétel nemzetközi konferenciákon, illetve ilyen konferenciák szervezése stb.

A Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont saját gyűjteményének legfontosabb állománycsoportjai: Liszt zeneműkéziratai, levelei, egyéb zeneműkéziratok és levelek (eredetiben illetve másolatokban), fényképek, festmények, grafikák, plasztikák, reprodukciók, ereklyék, aprónyomtatványok (műsorok, plakátok stb.), archív dokumentumok (oklevelek, iratok), hírlapkivágatok. A könyvek és nyomtatott kották közül csak Liszt egykori budapesti könyv- és kottatárának anyaga tartozik múzeumi állományba; az egyéb kották és könyvek, a Lisztre vonatkozó irodalom gyűjtése és feldolgozása a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközponttal szorosan együttműködő Zenetörténeti Kutatókönyvtár feladata. A Liszt-autográfok, grafikák, fotók és archív dokumentumok digitális feldolgozása már elkészült; a múzeumi gyűjtemény további részeinek digitalizálása folyamatban van. Nyomtatott publikációk a Liszt-hagyatéki könyv- és kottatárról az Egyetem tudományos közleményeinek sorozatában jelentek meg.

A Kutatóközpont Liszt-adatbázisába bel- és külföldi, kéziratos és nyomtatott forrásokból a Liszt-zeneművek keletkezésére, kiadásaira és előadásaira, a források lelőhelyeire vonatkozó legfontosabb információkat gyűjtik a  Kutatóközpont munkatársai, akik ennek alapján a kutatók konkrét kérdéseire készséggel adnak tájékoztatást szóban és írásban. Másolatokat azonban csak saját állományú anyagokról tudunk adni; egyéb gyűjtemények anyagai másolatban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kutatókönyvtárának olvasótermében tanulmányozhatók.

A Kutatóközpont munkatársai segítik az egyetemi oktatást speciális Liszt-kurzusokkal, a Liszt-vonatkozású diplomamunkák és disszertációk tanácsadásával. Szoros az együttműködés a budapesti Editio Musica  új Liszt-összkiadásával és a müncheni Henle Verlag Liszt-Urtext kiadásaival.

A Liszt Kutatóközpont tevékenységei:

1. Adatbázis
Kutatók számára feldolgoztuk a múzeum gyűjteményének kb. 90%-át, az adatbázis online elérhető magyar és angol nyelven, és keresni lehet benne.

2. Konferenciák

3. Egyéb publikációk, tudományos tevékenységek

Az állományi adatok közzététele

A Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont digitális archívuma gyűjteményünk rövid leírásait tartalmazza, állománycsoportok szerint: köztük Liszt eredeti kéziratait, leveleit, könyv- és kottatárának annotált katalógusát, grafikákat, plasztikákat, valamint a többi állományt. Jelenleg a teljes állományunk mintegy 85 százaléka, több, mint 5000 tétel érhető el a honlapunkon magyar és angol nyelven, amelyet folyamatosan bővítünk, míg a teljes állomány digitális fényképek és színes másolatok segítségével elérhetővé válik az érdeklődők számára. Állományunk nagy része elsősorban a zeneszerző utolsó életszakaszának, zeneakadémiai működésének idejéből tevődik össze, de a fiatal Lisztről is őrzünk értékes dokumentumokat, amelyek főleg magyarországi látogatásaihoz kapcsolódnak.

A weblapon lekérdezhető anyag nemcsak a szakemberek, de bárki érdeklődő számára információt nyújt az állományunkról, és az oktatásban is hasznosítani tudják a pedagógus kollégák. A leírások illusztrációkkal ellátva a legfontosabb adatokat közlik állománycsoportjainkról, ez nagyban megkönnyíti a kutatást, hiszen íly módon az érdeklődők már konkrét anyagokra való hivatkozással kereshetnek meg bennünket személyesen.

Az adatbázisban való kereséshez nem szükséges bejelentkezni, ez a funkció kizárólag belső használatra, továbbfejlesztésre szolgál.

Az adatbázist folyamatosan fejlesztjük, egységesítjük.

Legutóbbi frissítés: 2018. november 14-én, a Nádor-Hagyaték betöltése.

Kapcsolat:

1064 Budapest, VI. ker. Vörösmarty u. 35.
Tel.: (+36 1) 413-0440 (+36 1) 322-9804
Fax: (+36 1) 413-1526
Email: info@lisztmuseum.hu

 

Forrás: lisztmuseum.hu

 

 

 

Kiemelt ApróHirdetések

További kiemelt ApróHirdetések »

 

 

 

Helyi látnivalók

További helyi látnivalók »

 

Helyi Programok / események

További helyi programok / események »

 

Helyi szolgáltatók

További helyi szolgáltatók »